Szkoła Polska im. 2. Korpusu Polskiego przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w BOLONII Szkoła Polska im. 2. Korpusu Polskiego przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w BOLONII

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny  03. 2022/2023.

Rekrutacja do Szkoły Polskiej im. 2. Korpusu Polskiego  dla nowych uczniów  odbywa sie w sposób elektroniczny poprzez wysłanie wniosku i kwestionariusza zgloszeniowego.

W zakładce REKRUTACJA znajdują się :

– Regulamin rekrutacji

– Wniosek i kwestionariusz zgłoszeniowy

dla nowych uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w załączniku.

                                   Serdecznie zapraszamy.