Szkoła Polska im. 2. Korpusu Polskiego przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w BOLONII Szkoła Polska im. 2. Korpusu Polskiego przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w BOLONII

Biblioteka szkolna

Zapraszamy do skorzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej, która znajduje się na terenie szkoły i jest czynna w godzinach pracy placówki.