Szkoła Polska im. 2. Korpusu Polskiego przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w BOLONII Szkoła Polska im. 2. Korpusu Polskiego przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w BOLONII

O szkole

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,

nasza Szkoła  Polska im. 2. Korpusu Polskiego powstała w  2006 roku i istnieje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 września 2004 roku.  Szkola Polska im. 2. Korpusu Polskiego przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w Bolonii wchodzi w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie. Jest to szkoła państwowa, co oznacza, że nauka odbywa się bezpłatnie, a na zakończenie roku, po spełnieniu wymogów formalnych, otrzymacie polskie świadectwa szkolne. Macie również mozliwość złożenia wniosku o polskie e-legitymacje szkolne.
Zajęcia dydaktyczne prowadzimy na etapach oddziałów dziecięcych (od 3  do 6 r. życia ), szkoły podstawowej i liceum ogólnoształcącego.  Uczniowie realizują uzupełniający program nauczania z  edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego oraz wiedzy o Polsce w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U.  poz. 1652 z zm. ). Ramy programowe . Na zajęciach spotykamy się dwa razy w miesiącu w sobotę i niedzielę. Możecie również korzystać ze zbiorów szkolnej biblioteki, która jest czynna w godzinach pracy szkoły.
Uczęszczając do naszej szkoły macie nie tylko możliwość poznania ojczystego języka, zdobycia wiedzy z historii i geografii Polski, ale także zapoznania się z tradycją i obrzędami polskimi poprzez bogaty program kulturalny realizowany przez szkołę.

Szkoła Polska to nie tylko nauka, ale też nowi przyjaciele, nowe wyzwania i ciekawe plany na przyszłość, a przede wszystkim wiele satysfakcji z odkrywania swych korzeni i świadomego budowania własnej tożsamości.
​Dlatego życzymy obecnym Uczniom wiele radości i satysfakcji z nauki, a nowych Uczniów serdecznie zapraszamy do dołączenia do naszej społeczności szkolnej.

Iwona Stachera
Dyrektor placówki wraz z Gronem Pedagogicznym Szkoły Polskiej im. 2. Korpusu Polskiego przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w Bolonii.