Szkoła Polska im. 2. Korpusu Polskiego przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w BOLONII Szkoła Polska im. 2. Korpusu Polskiego przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w BOLONII

Kontakt

Szkoła Polska im. 2. Korpusu Polskiego

przy Konsulacie Generalnym RP

w Mediolanie z siedzibą w Bolonii

Circolo Arci Guernelli

Via Gandusio, 8

40128 Bologna

tel +39 3314917292

e-mail: bolonia@orpeg.pl 

 

Kierownik placówki: mgr Iwona Stachera

Strona internetowa placówki: www.bolonia.orpeg.pl

Strona Facebook szkoły: www.facebook.com/szkolapolskabolonia