Szkoła Polska im. 2. Korpusu Polskiego przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w BOLONII Szkoła Polska im. 2. Korpusu Polskiego przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w BOLONII

Grono pedagogiczne

mgr Iwona Stachera
Kierownik placówki
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wiedzy o Polsce i języka polskiego.

mgr Joanna Stanulewicz 
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wiedzy o Polsce i języka polskiego.

mgr Agata Miks-Lorenzoni
Nauczyciel języka polskiego.

mgr Justyna Zacharska                                                                                                                                                                                                        Nauczyciel  wiedzy o Polsce i edukacji wczesnoszkolnej.

mgr Joanna Wiszniewska Panfuli                                                                                                                                                                                    Nauczyciel języka polskiego.