Szkoła Polska im. 2. Korpusu Polskiego przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w BOLONII Szkoła Polska im. 2. Korpusu Polskiego przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w BOLONII

Grono pedagogiczne

 

mgr Iwona Stachera

Dyrektor placówki

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wiedzy o Polsce i języka polskiego.

 

mgr Joanna Wiszniewska Panfuli

Wicedyrektor

Nauczyciel języka polskiego.

 

mgr Joanna Stanulewicz

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wiedzy o Polsce i języka polskiego.

 

mgr Iwona Anna Moderska                                                                                                                                                                                                                 

Nauczyciel  edukacji wczesnoszkolnej i wiedzy o Polsce i języka poskiego.

 

mgr Sylwia Sierocińska                                                                                                                                                                                                                                 

Nauczyciel języka polskiego.