Szkoła Polska im. 2. Korpusu Polskiego przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w BOLONII Szkoła Polska im. 2. Korpusu Polskiego przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w BOLONII

Grono pedagogiczne

mgr Iwona Stachera
Dyrektor placówki
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wiedzy o Polsce i języka polskiego.

mgr Joanna Stanulewicz 
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wiedzy o Polsce i języka polskiego.

mgr Agata Miks-Lorenzoni
Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o Polsce.

mgr Justyna Zacharska                                                                                                                                                                                                      Nauczyciel  edukacji wczesnoszkolnej i wiedzy o Polsce.

mgr Joanna Wiszniewska Panfuli                                                                                                                                                                                    Nauczyciel języka polskiego.