Szkoła Polska im. 2. Korpusu Polskiego przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w BOLONII Szkoła Polska im. 2. Korpusu Polskiego przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w BOLONII

Nowa wersja statutu

 Proszę o zapoznanie się z najnowszą wersją statutu szkoły.

Opublikowano: 15 lutego 2020

Spotkanie opłatkowe

14 grudnia 2019 r. w Szkole Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w Bolonii odbyło się...

Opublikowano: 16 grudnia 2019