79. rocznica wyzwolenia Bolonii przez Żołnierzy 2. Korpusu Polskiego

W 21 kwietnia jak każdego roku w tym dniu Szkoła Polska im. 2. Korpusu Polskiego wzięła udział w obchodach 79. rocznicy wyzwolenia Bolonii. Naszą obecnością, pragnęliśmy potwierdzić szacunek z jakim odnosimy się do Patrona naszej szkoły oraz pamięć o nim.
Poczuliśmy się szczególnie kiedy podczas rocznicowych ceremonii na Placu Maggiore, przypomniano o wkładzie polskich Żołnierzy generała Władysława Andersa w wyzwolenie miasta spod niemieckiej okupacji. Burmistrz Bolonii Matteo Lepore podkreślił, iż to właśnie Polacy przekroczyli jako pierwsi bramę miasta. W imieniu Konsul Generalnej RP Pani Anny Golec-Mastroianni głos zabrał Wicekonsul Pan Paweł Krupka przytaczając słowa generała Andersa przypomniał o poświęceniu polskich żołnierzy, którego dowiedli nie tylko w bitwie o Bolonię, ale także pod Monte Cassino.
W południe, w obecności przedstawicieli władz konsularnych, lokalnych, wojskowych oraz Konsula Honorowego Pana Pasquale Laurenzano, miejscowych stowarzyszeń i organizacji pozarzadowych, została odprawiona Msza Św. na Polskim Cmentarzu Wojennym w San Lazzaro, gdzie spoczywa ponad 1400 poległych w walkach na Linii Gotów, w Apeninach, nad rzeką Senio oraz przy wyzwalaniu Bolonii.
Tradycyjnie w asyście pocztu sztandarowego nasi uczniowie wraz z Panią Dyrektor złożyli wieniec z biało-czerwonych róż. Reprezentowali nas uczniowie, przedstawiciele rady rodziców oraz obecni rodzice. Czuliśmy, iż łączy nas nie tylko język, pochodzenie i tradycje danego obszaru, ale właśnie pamięć o tych, dla których walka o niepodległość lub czyjąś wolność była wartością największą.