Pan Profesor Rodolfo Lewański z wizytą w naszej szkole

Składamy najserdeczniejsze podziękowania za to wzruszajace popłudnie i podzielenie się ciekawostkami z życia jednego z naszych patronów szkoły dla syna Prof. Rudolfa Lewańskiego.
Ryszard Kazimierz Lewański urodził się 24 listopada 1918 w Warszawie, zmarł 30 maja 1996 w Bolonii − językoznawca, bibliotekoznawca i historyk, Profesor polonistyki na Uniwersytetach w Bolonii, Pizie i Udine, podczas II wojny światowej żołnierz 2 Korpusu Polskiego. Po ukończeniu warszawskiego gimnazjum im. Mikołaja Reja Ryszard Lewański rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim, nie ukończył ich jednak przed wybuchem II wojny światowej. Schwytany, uwięziony przez NKWD a następnie zesłany do obozu pracy w Karelii.
W listopadzie 1941 roku został zwolniony do formującej się Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR i wcielony do Ośrodka Zapasowego 5 Wileńskiej Dywizji Piechoty na stanowisko redaktora dywizyjnego biuletynu informacyjnego. Wiosną 1942 został przeniesiony do Wydziału Oświaty i Kultury 5 Wileńskiej DP. W sierpniu tego roku na terytorium Iraku został mianowany oficerem oświatowym i powierzono mu redakcję powielanej gazetki „W Marszu”. W czasie kampanii włoskiej przebywał w 5 Kresowej Dywizji Piechoty, a następnie w Redakcji „Dziennika Żołnierza Armii Polskiej na Wschodzie”, w charakterze Public Relations Officer na stanowisku redaktora działu informacji ze świata. W maju 1945 rozpoczął studia na Uniwersytecie Bolońskim, ale w październiku 1946 został ewakuowany do Wielkiej Brytanii, gdzie był dziennikarzem „Słowa Polskiego’’.
Jesienią 1947 wrócił do Bolonii i kontynuował przerwane studia. Dwa lata później uzyskał dyplom Uniwersytetu Bolońskiego. Pozostał na uczelni jako lektor języka polskiego, zaś w 1951 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie również prowadził uniwersyteckie lektoraty języków polskiego i włoskiego, uzyskał także stopień naukowy z bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie w Berkeley. W 1960 roku powrócił do Włoch.
W latach 1973−1979 był profesorem polonistyki na Uniwersytecie w Pizie, 1979−1990 w Udine. Był autorem kilkunastu pozycji naukowych, w tym bibliografii slawistycznych, około stu artykułów i rozpraw naukowych, współredaktorem wydawanych przez Uniwersytet Jagielloński „Studia Italo-Polonica” i londyńskiego „Pamiętnika Literackiego”. Jego zasługą było odnowienie działalności Akademii Historii i Literatury Polskiej i Słowiańskiej im. Adama Mickiewicza (Accademia di Storia e Letteratura Polacca e Slava „Adamo Mickiewicz”) na Uniwersytecie Bolońskim. Zmarł w 1996 roku w Bolonii, gdzie zamieszkał na stałe.
Poniżej link do zdigitalizowanego szczegółowego atykułu pióra Andrzeja Litworni udostepnionego przez Muzeum Historii Polski na temat życia i osiągnięć Profesora nadzwyczajnego Ryszarda Kazimierza Lewańskiego.
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 88/4, 229-234