Życzenia Pani Dyrektor ORPEG z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 250-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej i 50-lecia ORPEG

„Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie,

pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym.” 

Władysław Reymont

Najserdeczniejsze życzenia Pani Dyrektor ORPEG z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 250-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej i 50-lecia ORPEG.
Zachęcamy do obejrzenia filmu: