Rekrutacja 04. 2023/2024

Rekrutacja do Szkoły Polskiej im. 2. Korpusu Polskiego przy Konsulacie Generanym RP w Mediolanie z siedzbią w Bolonii dla nowych uczniów odbywa sie w sposób elektroniczny poprzez wysłanie kwestionariuszy zapisu.

W zakładce REKRUTACJA znajdują się :

– regulamin i harmonogram  rekrutacji,

– kwetionariusz zapisu dla oddziałów dziecięcych (rekrutujemy dzieci  w wieku od 3 do 6 lat),

– kwetionariusz zapisu dla  uczniów do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej (rocznik 2016)

i Liceum Ogólnokształcącego w załączniku do pobrania.

Serdecznie zapraszamy.

Do pobrania