Latająca Poradnia w naszej szkole

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

nasza placówka została zgłoszona i weźmie udział w poniżej prezentowanym projekcie. Szczegóły już w przyszłym tygodniu. Zachęcamy do lektury.

STARTUJE 3. EDYCJA LATAJĄCEJ PORADNI ONLINE

ORPEG rozpoczął realizację 3. edycji autorskiego projektu „Latająca Poradnia online”.

Projekt ma na celu przeprowadzenie szczegółowych badań diagnostycznych uczniów szkół polskich i polonijnych pod kątem psychologicznym, logopedycznym, fizjoterapeutycznym / integracji sensorycznej.

Przedsięwzięcie zaplanowano od 6 września do 12 grudnia 2022 r.

Do udziału zgłosiło się 12 szkół polskich i polonijnych z 10 państw /Belgia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Japonia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania i Włochy/.
Każdorazowo projekt będzie rozpoczynał się od szkolenia wstępnego dla kadry pedagogicznej, które poprowadzą wysoko wykwalifikowani specjaliści z Polski, w składzie: psycholog, neurologopeda, fizjoterapeuta / specjalista integracji sensorycznej. Ci sami eksperci przeprowadzą badania uczniów połączone z wywiadami rodziców, analizą nagrań zachowań uczniów i efektów ich pracy.
Po przeprowadzonym badaniu dla każdego ucznia zostanie opracowany raport zawierający rekomendacje i wskazówki dla nauczycieli i rodziców. Ogółem zostanie opracowanych blisko 600 raportów.
 Po zakończeniu badań i opracowaniu raportów zostaną przeprowadzone szkolenia podsumowujące dla kadry pedagogicznej pod kątem wsparcia uczniów z potrzebami edukacyjnymi. W szkoleniach weźmie udział 94 nauczycieli.