List od Ministra Edukacji Narodowej do Nauczycieli,Uczniów i Rodziców szkół polskich poza granicami.

Do pobrania