Konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Szanowni Państwo informujemy, że konkurs na nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 16 wreśnia 2020 został rozstrzygniety nauczyciel został wybrany.