Kontakt

Szkolny Punkt Konsultacyjny

przy Konsulacie Generalnym RP

w Mediolanie z siedzibą w Bolonii

 

Antoniano di Bologna

Via Guido Guinizelli, 3

40125 Bologna

tel +39 3203113271

e-mail: bolonia@orpeg.pl 

Kierownik placówki: mgr Danuta Nowak

Strona internetowa placówki: www.bolonia.orpeg.pl

Strona Facebook szkoły: www.facebook.com/szkolapolskabolonia