Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne:

mgr Danuta Nowak

kierownik placówki

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

bolonia@orpeg.pl

 

mgr Dorota Cieleń - nauczyciel wiedzy o Polsce 

mgr Edyta Gawryś - nauczyciel polonista

mgr Dominika Bartosik- nauczyciel polonista

mgr Iwona Stachera - nauczyciel edukacji wczesnoszkoolnej

mgr Małgorzata Mirella Szpila - nauczyciel bibliotekarz

 

 

Plan lekcji: 

Plan lekcji na rok szkolny 2017/2018

Image: