Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne:

 Danuta Nowak

kierownik placówki

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

bolonia@orpeg.pl

 

 

 Dominika Bartosik- nauczyciel polonista

 Iwona Stachera - nauczyciel edukacji wczesnoszkoolnej i wiedzy o Polsce

 Małgorzata Mirella Szpila - nauczyciel bibliotekarz i wiedzy o Polsce

 

 

Plan lekcji: 

Plan lekcji 2018/2019