Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne:

mgr Iwona Stachera 

Kierownik placówki

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wiedzy o Polsce i jezyka polskiego.

bolonia@orpeg.pl

 

 

 dr Anna Szwarc Zając- nauczyciel polonista.

 mgr Magdalena Mazurek  - nauczyciel polonista.

 mgr Agata Miks - nauczyciel polonista.

 

 

Plan lekcji: 

Plan lekcji 2018/2019