Zapisy do szkoły na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo, z dniem 24 lutego 2018r. rozpoczynamy rekrutację na rok szk.2018/2019. Zapisy będą przyjmowane do 15 czerwca 2018r. bardzo prosimy o przestrzeganie tego terminu.
Zasady rekrutacji:
1. do klasy 1 SP przyjmowane będą dzieci urodzone w 2011r.
Dzieci urodzone w 2012r mogą zostać przyjęte jeśli: posiadają znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym naukę i realizację programu zgodnego z ramami programowymi, posiadającymi zaświadczenie z poradni psychologiczno - pedagogicznej o gotowości szkolnej, w miarę wolnych miejsc,
2. Dokumenty potrzebne do zapisu dziecka do szkoły:
1) wniosek o przyjęcie ucznia do SPK ( znajduje się na stronie www.bolonia.orpeg.pl w zakładce rekrutacja,
2) kopię aktu urodzenia,
3) kopię dokumentu zawierającego numer PESEL dziecka lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość dziecka (np. kopię dowodu osobistego lub paszportu),
3. Zapisy nowo przyjmowanych uczniów można dokonać drogą online na adres bolonia@orpeg.pl
4. Uczniowie już uczęszczający do naszej szkoły muszą złożyć do wychowawców klas wypełniony druk zapisu znajdujący się na naszej stronie internetowej. Będzie to potwierdzeniem kontynuacji nauki.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!!!!!!!!!