Studenci UNIBO z wizytą w naszej szkole

Kto i kiedy wyznacza granice naszego Świata?- pytanie pozornie proste, odpowiedź wcale nie oczywista. W obliczu ogromu dylematów, przed którymi stajemy każdego dnia, kluczową rolę odgrywa wpływ innych osób. To oni wciąż poszerzają perspektywę i wskazują nam możliwości dostępne na wyciągnięcie ręki. Jedna z takich możliwości zaprezentowana została w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym w Bolonii 6 maja. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w warsztatach zorganizowanych przez ESN w ramach programu Erasmus in school, których celem było uświadomienie młodym ludziom, że poza Włochami istnieje również wiele ciekawych miejsc, z Polską na czele, z którą nie muszą łączyć ich wyłącznie relacje rodzinne. Dzieci z ciekawością przysłuchiwały się możliwościom, jakie niesie za sobą uczestnictwo w międzynarodowych wymianach studenckich, a także korzyści ze studiowania na polskich uczelniach. Zajęcia miały charakter interaktywny, oprócz historii o doświadczeniach innych, związanych z udziałem w programie Erasmus +, uczniowie mieli okazję wykazać się wiedzą dotyczącą innych narodów i ich symboli. Uwieńczeniem spotkania był wywiad ze studentką, która przez wiele lat uczęszczała do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Irlandii. Poprzez swoją historię uświadomiła dzieciom, jak ważne jest pielęgnowanie własnego języka i możliwość wyrażenia swoich myśli na różne sposoby. Takie spotkania są niezwykle cenne, gdyż pokazują uczniom i ich rodzicom, że już od wczesnych lat mogą decydować o tym, kto i kiedy będzie wyznaczać granice ich tożsamości.

Dominika Bartosik