O szkole

Drodzy Uczniowie,

        nasza szkoła powstała w  2006 roku i istnieje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 września 2004 roku. Obecnie placówka działa przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie, a siedziba szkoły znajduje się w Bolonii. Jest to szkoła państwowa, co oznacza, że nauka odbywa się bezpłatnie, a na zakończenie roku, po spełnieniu wymogów formalnych, otrzymacie polskie świadectwa szkolne. Macie również mozliwość złożenia wniosku o polskie legitymacje szkolne.
Aktualnie placówka liczy ponad stu uczniów i z roku na rok przybywa ich coraz więcej z różnych stron północnych i środkowych Włoch. Zajęcia dydaktyczne prowadzimy na trzech poziomach edukacji: w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Uczniowie realizują uzupełniający program nauczania z języka polskiego oraz wiedzy o Polsce w oparciu o Ramy programowe dla uczniów polskich uczących się za granicą, przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2010 roku. Na zajęciach spotykamy się dwa razy w miesiącu w sobotnie i niedzielne popołudnia. Możecie również korzystać ze zbiorów szkolnej biblioteki, która jest czynna w godzinach pracy szkoły.
      Uczęszczając do naszej szkoły macie nie tylko możliwość poznania ojczystego języka, zdobycia wiedzy z historii i geografii Polski, ale także zapoznania się z tradycją i obrzędami polskimi poprzez bogaty program kulturalny realizowany przez szkołę.

Szkoła Polska to nie tylko nauka, ale też nowi przyjaciele, nowe wyzwania i ciekawe plany na przyszłość, a przede wszystkim wiele satysfakcji z odkrywania swych korzeni i świadomego budowania własnej tożsamości.
         ​Dlatego życzymy obecnym Uczniom wiele radości i satysfakcji z nauki, a nowych Uczniów serdecznie zapraszamy do dołączenia do naszej społeczności szkolnej.

  Danuta Nowak
Kierownik placówki
wraz z Gronem Pedagogicznym SPK w Bolonii