Akty prawne

W załącznikach znajdują się kolejno dokumenty do pobrania:

1. Statut szkoły
2. USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą
4. Regulamin Rady Pedagogicznej SPK w Bolonii