Akty prawne

W załącznikach znajdują się kolejno dokumenty do pobrania:

1. Statut szkoły
2. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą