Rekrutacja

Zapisy na rok szkolny 2019/2020

 

           Informujemy wszystkich rodziców, że od dnia 25 lutego 2019r. rozpoczynamy rekrutację uczniów na rok szkolny 2019/2020 w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym w Bolonii ( od 1 września 2019 Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w Bolonii).

 

Do klasy I szkoły podstawowej przyjmowani będą uczniowie urodzeni w roku 2012.

 

Do klas starszych wszyscy uczniowie, którzy spełniają warunki zawarte w regulaminie rekrutacji, który znajduje się na stronie www.bolonia.orpeg.pl w zakładce „Rekrutacja”. Są tam również dokumenty zapisu dziecka do szkoły (Załącznik ).

 

Uczniowie, którzy uczeszczają już do naszej szkoły nie muszą składać zgłoszenia przyjęcia. Każdy rodzic takiego ucznia jest zobwiązany zgłosić do wychowawcy klasy informację potwierdzającą chęć kontynuacji nauki lub rezygnację. Informacja ta musi być potwierdzona własnoręcznym podpisem rodzica lub opiekuna ucznia.

 

I etap rekrutacji zostanie zakończony 30 czerwca 2019r.

 

 Dokumenty należy wysłać na adres e-mail bolonia@orpeg.pl lub dostarczyć osobiście do szkoły via Gandusio 6, Bolonia.

 

Zapraszamy