Rekrutacja

Zapisy na rok szkolny 2020/2021

 

           Informujemy wszystkich rodziców, że od dnia 02 marca 2020r. rozpoczynamy rekrutację uczniów na rok szkolny 2020/2021  do Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w Bolonii.

 

Do klasy I szkoły podstawowej przyjmowani będą uczniowie urodzeni w roku 2013.

 

Do klas starszych wszyscy uczniowie, którzy spełniają warunki zawarte w regulaminie rekrutacji, który znajduje się na stronie www.bolonia.orpeg.pl w zakładce „Rekrutacja”. Są tam również dokumenty zapisu dziecka do szkoły (Załącznik ).

 

Uczniowie, którzy uczeszczają już do naszej szkoły nie muszą składać zgłoszenia przyjęcia. Każdy rodzic takiego ucznia jest zobwiązany zgłosić do wychowawcy klasy informację potwierdzającą chęć kontynuacji nauki lub rezygnację. Informacja ta musi być potwierdzona własnoręcznym podpisem rodzica lub opiekuna ucznia.

 

I etap rekrutacji zostanie zakończony 10 czerwca 2020r.

 

 Dokumenty należy wysłać na adres e-mail bolonia@orpeg.pl lub dostarczyć osobiście do szkoły via Gandusio 6, Bolonia.

 

Zapraszamy